The Observer magazine - Oddny Sturludottir cover (18 May 2008)