The Scotsman magazine - Robert Pattinson cover (7 November 2009)