OK! magazine - Natasha Hamilton and Ritchie Neville cover (3 November 2015 - Issue 1005)