TV Quick magazine - Rita Simons, Scott Maslen, Samantha Janus cover (18-24 April 2009)