TV Times magazine - Glitz Blitz cover (16-22 May 1998)