No 1 magazine - Thompson Twins cover (19 November 1983)