Radio Times magazine - Sean Bean and Saskia Wickham cover (23-29 November 1991)