Woman's Own magazine - 29 November 1988 - Selina Scott cover