British Vogue magazine - July 2003 - Anne Vyalitsyna cover