The Times magazine - Daniel Craig cover (24 November 2007)