NME magazine - Stuart Braithwaite cover (3 April 1999)