i-D magazine - Sharleen Spiteri cover (March 1997 - No 162)