TV Times magazine - David Jason cover (4-10 November 2006)