NME Icons magazine - Jack White cover (Autumn 2011)