i-D magazine - Ann Scott cover (July 1986 - No 38)