The Sunday Telegraph magazine - Natalie Portman cover (28 November 2004)